Thứ Năm, 8 tháng 1, 2015

ĐẠI LÝ MÁY BƠM HỎA TIỄN GIẾNG KHOAN FRANKLIN

ĐẠI LÝ MÁY BƠM HỎA TIỄN GIẾNG KHOAN FRANKLIN 

frabklin 6inch okMáy bơm hỏa tiễn 6 inch Franklin 46SR5F65-0463 7.5HP
54.480.000
frabklin 6inch okMáy bơm hỏa tiễn 6 inch Franklin 46SR7F65-0563 10HP
60.330.000
frabklin 6inch okMáy bơm hỏa tiễn 6 inch Franklin 46SR11F65-0863 15HP
72.350.000
frabklin 6inch okMáy bơm hỏa tiễn 6 inch Franklin 46SR15F65-1163 20HP
88.340.000
frabklin 6inch okMáy bơm hỏa tiễn 6 inch Franklin 65SR18F65-1164 25HP
109.160.000
4inch franklin okMáy bơm hỏa tiễn 4 inch Franklin 100FA2S4-PEXB 2HP 220V
14.550.000
4inch franklin okMáy bơm hỏa tiễn cánh nhựa 4 inch Franklin 100FA2S4-PEXB 2HP 380V
14.300.000
4inch franklin okMáy bơm hỏa tiễn 4 inch cánh nhựa Franklin100FA3S4-PEXB 3 HP
20.000.000
4inch franklin okMáy bơm hỏa tiễn cánh nhựa 4 inch Franklin 150FA3S4-PEXB 3HP 220V
22.480.000
4inch franklin okMáy bơm hỏa tiễn 4 inch cánh nhựa Franklin 100FA3S4-PEXB 3 HP
17.380.000
4inch franklin okMáy bơm hỏa tiễn 4 inch cánh nhựa Franklin 150FA3S4-PEXB 3HP
19.860.000
4inch franklin okMáy bơm hỏa tiễn 4 inch cánh nhựa Franklin 200FA5S4-PEXB 5HP
30.140.000
4inch franklin okMáy bơm hỏa tiễn 4 inch cánh nhựa Franklin 270FA7S4-PEXB 7.5HP
36.530.000